Fødevare – Ingredienser

Dolav Plastkar er produceret af fødevare godkendte materialer og kan derfor anvendes i direkte berøring med fødevare. Dolav tilbyder kundetilpasset løsninger, plastkaret kan leveres med skillevægge, låg og i størrelser der er tilpasset kundens ønsker.